TRANSPARENSREDOVISNING

Basfakta om Modern omsorg
För 2020-2021 gäller följande för vår enhet:


Modern omsorg omsatte 24 miljoner kronor och hade ca 45 anställda.

Verksamheten bedrivs i Västernorrland med bas i Härnösand

För mer information se; Modern omsorgs information på  Allabolag.se


Modern omsorgs mål och riktning
Modern omsorgs affärsidé är att erbjuda vård och servicetjänster till personer med omsorgsbehov.

Genom kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare, ett unikt bemötande och skräddarsydda lösningar skapar vi trygghet, omsorg och kvalitet för våra kunder.

Vårt välfärdsmått är att utifrån kundens behov göra skillnad i vardagen

Modern omsorgs mål är att vara en stark rikstäckande aktör inom omsorg och servicebranschen som med ett lokalt kundarbete, stark kultur och hög kompetens är förstahandsvalet.
Vi utvecklar framtidens omsorg tillsammans och bidrar till ett bättre samhälle


För att långsiktigt ta och behålla positionen som marknadens bästa vård & omsorgsbolag arbetar vi med fyra strategiska fokusområden:


 • Stark och hållbar tillväxt
  • Organisk tillväxt
  • Tjänstebreddning   


 • Stolta medarbetare
  • Utveckla medarbetarskapet
  • Utveckla ledarskapet
  • Värderingsstyrt med stark företagskultur


 • Nöjda och trogna kunder
  • Kundaktiviteter
  • Unik serviceattityd


 • Utveckla framtidens omsorg
  • Starkt kvalitets och hållbarhetsarbete
  • Struktur, rutiner och administration
  • Innovativt användande av teknologi


Kvalitet
Modern omsorgs arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet:

Modern omsorg arbetar med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva hemtjänst

Modern omsorgs deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för hemtjänst

Modern omsorgs nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för hemtjänst. Internt arbetar Modern omsorg med ett omfattande batteri av nyckeltal för att säkra den egna kvaliteten av verksamheten

Modern omsorgs resultat i patient eller brukarundersökningar
Patient eller brukarundersökningar sker genom en kundnöjdhetsblankett som skickas ut en gång per år

Kontaktinformation

Modern omsorg Elle AB

Nybrogatan 10
87131 Härnösand
Telefon 0611-22000
Mail: info@modernomsorg.se

Kontaktperson: Malin Edgren, Verksamhetschef
Tel: 072-2332111 

Mail: malin.edgren@modernomsorg.se


Medarbetare på Modern omsorg


Antal anställda
Modern omsorg har ca 70 anställda. Verksamheten bedrivs i Västernorrland med utgångspunkt i Härnösand.

Språk
På Modern omsorg finns mängder av olika språkkunskaper. Det talas svenska, engelska, tigrinja, finska, italienska, spanska, franska, albanska, dari, persiska och ryska.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs på Modern omsorg för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård och omsorgsarbete. Av medarbetarna är många undersköterskor och fler under utbildning.
All personal utför årligen webbutbildningar som: Basala hygienrutiner, hantera läkemedel, demens.

Modern omsorg har i samarbete med sköterska i hemsjukvården skapat en palliativ grupp som utbildas inom palliativ vård. 

Bland Modern omsorgs tjänstemän som planerar och styr verksamheten finns bl. a:
Personalvetare, socionomer, jurister och ekonomer.
Den genomsnittliga medarbetaren har 9 års erfarenhet av sitt yrke.

Medarbetarundersökning
Årligen i samarbete med medarbetarsamtal

Kollektivavtal
Modern omsorg har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.


Ägare och styrelseinformation
Modern omsorg Elle AB
Org nummer : 556926-7486
Bolagsform: Aktiebolag
Aktiebolag VD: Ulrica Björnör

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Modern omsorgs företagsinformation på allabolag.se


För 2021 gäller följande för vår enhet:


Styrelse


 • Ulrica Björnör
 • Elsa Semere


Företagsledning


 • Ulrica Björnör
 • Malin Edgren, Verksamhetschef
 • Maria Gradin, Enhetschef


Ägare
Modern omsorg AB ägs av Atom G AB. Samtliga fysiska ägare är verksamma i Modern omsorg AB eller i andra bolag inom koncernen.


Atom G AB har organisationsnummer : 559255-0726

Bokslut
allabolag.se hittar du Modern omsorgs årsredovisningar samt nyckeltal