HEMTJÄNST

Att vara beviljad hemtjänst innbär man får hjälp i olika former.

Hemtjänst är ett samlingsnamn för omvårdnadsinsatser och serviceinsatser.

Omvårdnad innebär att man som kund får praktisk hjälp med svårigheter som att att äta, dricka, klä sig,

sköta sin hygien och ledsagning.

Med serviceinsatser får man hjälp med mer materiella saker som exempelvis städning, tvätt och inköp.


Härnösands kommun har sedan 2012 godkänt LOV (lagen om valfrihet) vilket betyder att kunden har möjlighet att

välja vem som ska utföra beviljade insatser.

Modern Omsorg är en privat utförare som uppfyller kommunens krav och håller deras kvalitét.

Syftet med fritt val är att du som kund ska öka ditt inflytande och kunna påverka din situation utifrån vilken utförare

som passar dig bäst.


Om du precis blivit beviljad hemtjänst har du fått en folder med vilka valbara utförare som finns tillgängliga, där du

väljer den du vill ha. Görs inget aktivt val så tilldelas du en utförare enligt kommunens turordning.


För att byta utförare kontaktar du den som beviljat dina insatser på kommunen eller Modern Omsorg.

Du byter utförare utan någon upplysningsplikt om varför du vill göra det.

Detta sker genom att du fyller i ett papper som skickas hem till dig.

Väljer du Modern Omsorg kontaktar vi dig och och bokar in ett möte där vi planerar hur du vill att dina

insatser ska genomföras. Detta med dig som kund och anhöriga kan delta om så önskas.


Avgiften är den samma oavsett vilken utförare du väljer.


Trygghet


Vi strävar efter att ha en nära och bra samverkan mellan kommun, landsting och andra utförare.

Alla som väljer Modern Omsorg ska känna sig trygga i att vi samarbetar för deras välbefinnande.

Vi månar om en bra dialog mellan de som arbetar,kunden och dennes närstående.


Det är viktigt att alla känner trygghet i den omvårdnad vi utför för den enskilda individen.

Kontaktpersonen ska varaen tillgång för varje kund och ansvarar för att kundens behov och insatser uppfylls.


Bemötande


När vi möter en ny kund så har vi ett samtal där anhöriga gärna får vara med. Vi går igenom behov, olika typer av insatser, intressen, önskemål etc. Efter mötet gör vi en omvårdnadsplan. Vår arbetsplats är kundens hem, därför är det viktigt att visa respekt och vara lyhörd. Alla är vi olika individer med olika former av behov och insatser.


Kontinuitet


Vi arbetar i små grupper, vilket gör att gruppen vet och tillgodoser kundens alla behov och rutiner.

Detta skapar en trygghet då samma ansikten kommer på besök.


Delaktighet och inflytande


Det är kunden som bestämmer hur vi lägger upp tiden utifrån dennes behov och beslut.

Det är viktigt för oss att vårt utförande är på kundens villkor både när det gäller

biståndsbeslut och hushållsnära tjänster.


Kundval


Kommunen beslutar om vem som får hjälp och om hjälpens omfattning.

Kundvalssystemet innebär att du som kund har rätt att välja vem du vill ska utföra hemtjänstinsatserna.

Kundvalsmodellen har kommit till för att ge Dig möjlighet att själv välja bland auktoriserade utförare.

Copyright © 2012 .  All Rights Reserved