HEMTJÄNST


Delaktighet och inflytande

När du som kund väljer oss som utförare kommer vi att ta kontakt med dig efter att beslut om hemtjänst mottagits.

Vi kommer att ringa upp dig för att tillsammans gå igenom vad du blivit beviljad enligt uppdrag efter att utredning om hemtjänst genomförts av biståndsenheten. Anhöriga får gärna vara med på telefonen om det underlättar för dig som kund.

Under detta samtal brukar även ett möte mellan samordnare och kund planeras för att lättare verkställa en genomförandeplan. Mötet kan utföras via telefon om så önskas eller genom ett hembesök.

Under mötet går vi igenom dina vardagsrutiner och önskemål om tider när de olika beviljade insatserna ska utföras. 


Vi anser att det är viktigt att du som kund är delaktig vid planering av tider och dagar för att känna att vardagen du hade innan hemtjänst fortfarande kan fortsätta, fast nu med en hjälpande hand som stöttning i olika situationer.


Trygghet


Vi strävar efter att ha en nära och bra samverkan mellan kommun, landsting och andra utförare.

Alla som väljer Modern Omsorg ska känna sig trygga i att vi samarbetar för deras välbefinnande.

Vi månar om att ha en bra dialog mellan personal, kund och dennes närstående.


Det är viktigt att alla känner trygghet i den omvårdnad vi utför för den enskilda individen.


KontinuitetVi har en verksamhetsuppdelning som fungerar så att små grupper av personal arbetar i ett specifikt område. Detta gör att du som kund endast har få ordinariepersonal som tillgodoser dig hjälp.

Denna metod är särskilt utvald av syfte att få en så bra kontinuitet som möjligt. Vår uppfattning är att en stadig personalgrupp ger en trygg relation för den enskilde.

Även ur personalsynpunkt anser vi att det är lättare att lära känna kunden samt lättare kunna se dennes behov av hjälp.


HEMTJÄNST

Vad innebär det?


Att vara beviljad hemtjänst innebär att man som kund får hjälp utefter behov.

Hemtjänst är ett samlingsnamn för omvårdnadsinsatser och serviceinsatser.

Omvårdnad innebär att man som kund får praktisk hjälp med svårigheter som exempelvis att klä sig, sköta sin personliga hygien, duscha etc.

Med serviceinsatser får man hjälp med mer materiella saker som exempelvis städning, tvätt och matinköp.

 

Härnösands kommun har sedan 2012 godkänt LOV (lagen om valfrihet) vilket betyder att kunden har möjlighet att välja vem som ska utföra de beviljade insatserna.

Modern Omsorg är en privat utförare som uppfyller kommunens krav och håller deras kvalitét.

Syftet med det fria valet är att du som kund har inflytande över att kunna påverka din situation utifrån vilken utförar som passar just dig.

 

Om du precis blivit beviljad hemtjänst ska du ha fått en folder hem med vilka valbara utförare som finns tillgängliga, där du väljer vilken du vill ha. Görs inget aktivt val så tilldelas du en utförare enligt kommunens turordning.

 

För att byta utförare kontaktar du den som beviljat dina insatser dvs. din biståndshandläggare från Kommunen.

Du byter utförare utan någon upplysningsplikt om varför du vill göra det.

Väljer du Modern Omsorg som utförare kontaktar vi dig efter att uppdrag för beslut om hemtjänst skickats till oss från din biståndshandläggare. 


Avgiften är densamma oavsett vilken utförare du väljer.


Information!

Under rådande omständigheter gällande Covid-19 ser vi gärna att inplanering av besök för dig som ny och befintlig kund, samt framställande av genomförandeplan görs över telefon för allas säkerhet.Kundval

Kommunen beslutar om vem som får hjälp och om hjälpens omfattning.

Kundvalssystemet innebär att du som kund har rätt att välja vem du vill ska utföra hemtjänstinsatserna.

Kundvalsmodellen har kommit till för att ge dig som kund möjlighet att själv välja bland auktoriserade utförare.